Lời bài hát: Cải lương Người Phu Khiêng Kiệu Cưới – Cải lương xưa trước 1975

Cải lương Người Phu Khiêng Kiệu Cưới – Cải lương xưa trước 1975 -

Vở cải lương Hồ Quảng xưa trước 1975: Nguoi Phu Khieng Kieu Cuoi.

Nghệ sĩ: Le Thuy Thanh Sang Hoai Thanh Thuy Dung Bao Linh.

Cải lương Người Phu Khiêng Kiệu Cưới – Cải lương xưa trước 1975