Lời bài hát: Cải lương xưa Người tình – Minh Vương, Phương Hồng Thủy

Cải lương xưa Người tình – Minh Vương, Phương Hồng Thủy -

Cải lương xưa Người tình Minh Vương, Phương Hồng Thủy. Vở Cải lương xưa Người tình với sự tham gia của các nghệ sĩ cải lương Minh Vương, Phương Hồng Thủy, Thanh Hằng, Hồng Nga, Vân Hà…

Cải lương xưa Người tình – Minh Vương, Phương Hồng Thủy