Lời bài hát: Cải lương Ni Cô và Lão Ăn Mày – Thoại Mỹ, Út Bạch Lan

Cải lương Ni Cô và Lão Ăn Mày – Thoại Mỹ, Út Bạch Lan -

Cải Lương: Ni Cô và Lão Ăn Mày
Nghệ Sĩ: Thoại Mỹ, Út Bạch Lan, Vũ Luân, Kim Tiểu Long, Thanh Sử, Hoàng Quân, Duy Mỹ, Tô Tô

Cải lương Ni Cô và Lão Ăn Mày – Thoại Mỹ, Út Bạch Lan