Lời bài hát: Cải lương niềm thương nỗi nhớ – Minh Vương, Lệ Thủy

Cải lương niềm thương nỗi nhớ – Minh Vương, Lệ Thủy -

Cải lương niềm thương nỗi nhớ – Minh Vương, Lệ Thủy