Lời bài hát: Cải lương Lời ru nước mắt – Vũ Linh, Tài Linh, Phương Hồng Thủy

Cải lương Lời ru nước mắt – Vũ Linh, Tài Linh, Phương Hồng Thủy -

Cải lương Lời ru nước mắt – Vũ Linh, Tài Linh, Phương Hồng Thủy