Lời bài hát: Cải lương Oan nghiệt – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy, Thoại Mỹ

Cải lương Oan nghiệt – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy, Thoại Mỹ -

Vở Cải lương Oan nghiệt với sự tham gia của các nghệ sĩ cải lương Vũ Linh, Phương Hồng Thủy, Thoại Mỹ, Diệp Lang, Kim Tiểu Long, Hồng Nga…

Cải lương Oan nghiệt – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy, Thoại Mỹ