Lời bài hát: Cải lương Oan Tình – Kim Tử Long, Ngân Huệ, Vũ Luân, Linh Tâm

Cải lương Oan Tình – Kim Tử Long, Ngân Huệ, Vũ Luân, Linh Tâm -

Nghệ Sị: Kim Tử Long, Ngân Huệ, Vũ Luân, Linh Tâm, Hồng Nga, Ngọc Giàu, Diệp Lang, Kiều Oanh, Minh Châu, Thanh Chiến, Bích Thủy, Linh Huyền, Bé Xuân Mai

Cải lương Oan Tình – Kim Tử Long, Ngân Huệ, Vũ Luân, Linh Tâm