Lời bài hát: Cải lương Phật Hoàng Trần Nhân Tông – Thoại Mỹ, Lệ Tứ, Út Bạch Lan

Cải lương Phật Hoàng Trần Nhân Tông – Thoại Mỹ, Lệ Tứ, Út Bạch Lan -

Cải lương Phật Hoàng Trần Nhân Tông với nhiều nghệ sĩ Thoại Mỹ, Lệ Tứ, Út Bạch Lan, Hữu Tài, Chiêu Hùng, Tô Châu, Ngân Vương, Tâm Tâm, Quốc Kiệt, Bảo Trân

Cải lương Phật Hoàng Trần Nhân Tông – Thoại Mỹ, Lệ Tứ, Út Bạch Lan