Lời bài hát: Cải lương Pho tượng ngọc – Trọng Phúc, Thanh Ngân

Cải lương Pho tượng ngọc – Trọng Phúc, Thanh Ngân -

Cải lương Pho tượng ngọc Trọng Phúc Thanh Ngân với sự tham gia của các nghệ sĩ cải lương Trọng Phúc, Thanh Ngân,Diệu Hiền, Trung Dân… Pho tượng ngọc là vở diễn…

Cải lương Pho tượng ngọc – Trọng Phúc, Thanh Ngân