Lời bài hát: Cải lương Ra giêng anh cưới em – Hữu Châu, Hữu Quốc, Mỹ Hằng

Cải lương Ra giêng anh cưới em – Hữu Châu, Hữu Quốc, Mỹ Hằng -

Vở Cải lương Ra giêng anh cưới em với sự góp mặt của các nghệ sĩ cải lương Hữu Châu, Hữu Quốc, Mỹ Hằng,Trọng Nghĩa, Hồng Yến, Kiều Mai Lý..

Cải lương Ra giêng anh cưới em – Hữu Châu, Hữu Quốc, Mỹ Hằng