Lời bài hát: Cải lương Rạng ngọc Côn Sơn – Minh Vương, Tấn Tài

Cải lương Rạng ngọc Côn Sơn – Minh Vương, Tấn Tài -

Cải lương Rạng ngọc Côn Sơn – Minh Vương, Tấn Tài