Lời bài hát: Cải lương Rừng xưa – Trọng Phúc, Mỹ Hằng, Ngân Tuấn

Cải lương Rừng xưa – Trọng Phúc, Mỹ Hằng, Ngân Tuấn -

Cải lương Rừng xưa – Trọng Phúc, Mỹ Hằng, Ngân Tuấn