Lời bài hát: Cải lương sân khấu Từ Hy Thái Hậu Kim Tử Long, Ngọc Huyền

Cải lương sân khấu Từ Hy Thái Hậu Kim Tử Long, Ngọc Huyền -

Cải lương sân khấu Từ Hy Thái Hậu Kim Tử Long, Ngọc Huyền