Lời bài hát: Cải lương Sau cơn mê – Châu Thanh, Lê Tứ, Mỹ Hằng

Cải lương Sau cơn mê – Châu Thanh, Lê Tứ, Mỹ Hằng -

Cải lương Sau cơn mê Châu Thanh, Lê Tứ, Mỹ Hằng. Vở Cải lương Sau cơn mê tác giả Kha Tuấn, Hữu Lộc với sự tham gia của NS Hùng Minh ,Ngân Vương, Vân Hà, Châu Thanh, Lê Tứ, Mỹ Hằng…

Cải lương Sau cơn mê – Châu Thanh, Lê Tứ, Mỹ Hằng