Lời bài hát: Cải lương Thần hầu giáng thế – Kim Phượng, Hồ Ngọc Trinh

Cải lương Thần hầu giáng thế – Kim Phượng, Hồ Ngọc Trinh -

Cải lương Thần hầu giáng thế – Kim Phượng, Hồ Ngọc Trinh