Lời bài hát: Cải lương Thất Nam Dương Thành – Hữu Danh, Ngọc Nga

Cải lương Thất Nam Dương Thành – Hữu Danh, Ngọc Nga -

Cải lương Thất Nam Dương Thành – Hữu Danh, Ngọc Nga