Lời bài hát: Cải lương Tiếng hò Sông Hậu – Trọng Hữu, Giang Châu, Út Bạch Lan

Cải lương Tiếng hò Sông Hậu – Trọng Hữu, Giang Châu, Út Bạch Lan -

Cải lương Tiếng hò Sông Hậu Trọng Hữu, Giang Châu, Út Bạch Lan. Vở Cải lương Tiếng hò Sông Hậu với sự tham gia của các nghệ sĩ cải lương Trọng Hữu, Giang Châu, Út Bạch Lan, Diệp Lang, Tài Linh, Linh Tâm…

Vở cải lương “Tiếng hò sông Hậu” của soạn giả Điêu Huyền, người mộ điệu cải lương nghĩ ngay đến không gian đồng quê Nam bộ được tái hiện sinh động Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng câu chuyện kịch tính, nhân vật điển hình,với những tá điền cực khổ, cơm không đủ no, bị địa chủ, thực dân áp bức. Hội đồng Dư độc ác,cô Ba Phượng tàn nhẫn hay thiếm Tư Hậu, anh Thừa hiền lành, chơn chất .

Cải lương Tiếng hò Sông Hậu – Trọng Hữu, Giang Châu, Út Bạch Lan