Lời bài hát: Cải lương Tiếng trống sang canh – Minh Phụng, Mỹ Châu

Cải lương Tiếng trống sang canh – Minh Phụng, Mỹ Châu -

Cải lương Tiếng trống sang canh – Minh Phụng, Mỹ Châu