Lời bài hát: Cải lương Tình hờ – Vũ Linh, Hương Lan, Thanh Hằng

Cải lương Tình hờ – Vũ Linh, Hương Lan, Thanh Hằng -

Cải lương Tình hờ – Vũ Linh, Hương Lan, Thanh Hằng