Lời bài hát: Cải lương Trái tim bồ tát – Kim Tử Long, Thanh Ngân, Diệp Lang

Cải lương Trái tim bồ tát – Kim Tử Long, Thanh Ngân, Diệp Lang -

Cải lương Trái tim bồ tát – Kim Tử Long, Thanh Ngân, Diệp Lang