Lời bài hát: Cải lương Trần Nhân Tông – Vũ Luân, Võ Minh Lâm, Lê Tứ

Cải lương Trần Nhân Tông – Vũ Luân, Võ Minh Lâm, Lê Tứ -

Cải lương Trần Nhân Tông – Vũ Luân, Võ Minh Lâm, Lê Tứ