Lời bài hát: Cải lương Trăng thề vườn thúy – Vũ Luân, Tú Sương, Trinh Trinh

Cải lương Trăng thề vườn thúy – Vũ Luân, Tú Sương, Trinh Trinh -

Cải lương Trăng thề vườn thúy – Vũ Luân, Tú Sương, Trinh Trinh