Lời bài hát: Cải lương Trở lại chốn xưa – Thanh Ngân, Kim Tiểu Long, Hữu Quốc

Cải lương Trở lại chốn xưa – Thanh Ngân, Kim Tiểu Long, Hữu Quốc -

Vở Cải lương Trở lại chốn xưa với sự tham gia của các nghệ sĩ cải lương Thanh Ngân, Kim Tiểu Long, Hữu Quốc… trở lại chốn xưa là vở cải lương sân khấu …

Cải lương Trở lại chốn xưa – Thanh Ngân, Kim Tiểu Long, Hữu Quốc