Lời bài hát: Cải lương: Trôi theo dòng đời – Kim Tử Long, Tài Linh, Châu Thanh

Cải lương: Trôi theo dòng đời – Kim Tử Long, Tài Linh, Châu Thanh -

Cải lương: Trôi theo dòng đời – Kim Tử Long, Tài Linh, Châu Thanh