Lời bài hát: Cải lương trước 1975 Manh áo quê nghèo: Lệ Thủy, Kim Ngọc, Minh Phụng, Tấn Tài, Phượng Liên

Cải lương trước 1975 Manh áo quê nghèo: Lệ Thủy, Kim Ngọc, Minh Phụng, Tấn Tài, Phượng Liên -

Cải lương trước 1975 Manh áo quê nghèo: Lệ Thủy, Kim Ngọc, Minh Phụng, Tấn Tài, Phượng Liên