Lời bài hát: Cải lương tuồng cổ xưa Tiếng hạc trong trăng – Lệ Thủy, Thanh Tuấn

Cải lương tuồng cổ xưa Tiếng hạc trong trăng – Lệ Thủy, Thanh Tuấn -

Cải lương tuồng cổ xưa Tiếng hạc trong trăng – Lệ Thủy, Thanh Tuấn