Lời bài hát: Cải lương tuồng Ngao sò ốc hến – Trường Xuân, Kiều Trúc Phương

Cải lương tuồng Ngao sò ốc hến – Trường Xuân, Kiều Trúc Phương -

https://www.youtube.com/watch?v=q072jbGrOz0

Cải lương tuồng Ngao sò ốc hến với sự tham gia của các nghệ sĩ Trường Xuân, Kiều Trúc Phương, Hoàng Ấn, Nam Hùng, Vũ Thuận,Hoàn Mỹ…

Cải lương tuồng Ngao sò ốc hến – Trường Xuân, Kiều Trúc Phương