Lời bài hát: Cải lương tuồng Tiếng sóng Rạch Gầm Thanh Tòng, Thanh Ngân

Cải lương tuồng Tiếng sóng Rạch Gầm Thanh Tòng, Thanh Ngân -

Cải lương tuồng Tiếng sóng Rạch Gầm Thanh Tòng, Thanh Ngân. Vở Cải lương tuồn Tiếng sóng Rạch Gầm với sự tham gia của các nghệ sĩ cải lương Thanh Tòng, Thanh Ngân, Chí Linh…

Cải lương tuồng Tiếng sóng Rạch Gầm Thanh Tòng, Thanh Ngân