Lời bài hát: Cải lương tuồng xưa Sở Vân cứu giá – Thanh Sang, Bạch Tuyết, Phượng Liên

Cải lương tuồng xưa Sở Vân cứu giá – Thanh Sang, Bạch Tuyết, Phượng Liên -

Cải lương tuồng xưa Sở Vân cứu giá – Thanh Sang, Bạch Tuyết, Phượng Liên