Lời bài hát: Cải lương Tuyệt tình ca – Út Trà Ôn, Út Bạch Lan, Phượng Liên

Cải lương Tuyệt tình ca – Út Trà Ôn, Út Bạch Lan, Phượng Liên -

Cải lương Tuyệt tình ca – Út Trà Ôn, Út Bạch Lan, Phượng Liên