Lời bài hát: Cải lương Vú sữa đầu mùa – Vũ Luân, Thanh Ngân, Kim Tiểu Long

Cải lương Vú sữa đầu mùa – Vũ Luân, Thanh Ngân, Kim Tiểu Long -

Cải lương Vú sữa đầu mùa – Vũ Luân, Thanh Ngân, Kim Tiểu Long