Lời bài hát: Cải lương xưa Cậu hai Nam – Vũ Linh, Thanh Ngân, Thanh Hằng

Cải lương xưa Cậu hai Nam – Vũ Linh, Thanh Ngân, Thanh Hằng -

Cải lương xưa Cậu hai Nam Vũ Linh, Thanh Ngân, Thanh Hằng. Vở Cải lương xưa Cậu hai Nam với sự tham gia của các nghệ sĩ Vũ Linh, Thanh Ngân, Thanh Hằng, Chí Linh, Phương Hồng Thủy,Trung Dân… tác giả Mộc Tùng…

Cải lương xưa Cậu hai Nam – Vũ Linh, Thanh Ngân, Thanh Hằng