Lời bài hát: Cải lương xưa Chuyện tình Lan và Điệp – Lệ Thủy, Trọng Hữu

Cải lương xưa Chuyện tình Lan và Điệp – Lệ Thủy, Trọng Hữu -

Cải lương xưa Chuyện tình Lan và Điệp – Lệ Thủy, Trọng Hữu