Lời bài hát: Cải lương Hắc Sa Thôn Huyết Hận

Cải lương Hắc Sa Thôn Huyết Hận -

Cải lương xưa hay nhất 2015, tân cổ xưa,, tân cổ tuyển chọn hay nhất 2015 , minh vương lệ thủy, thanh sang mih phụng hùng cường,cải lương tân cổ chuyển chọn hay nhất 2015

Cải lương Hắc Sa Thôn Huyết Hận