Lời bài hát: Cải lương xưa Kiếp nào có yêu nhau – Mỹ Châu, Minh Vương

Cải lương xưa Kiếp nào có yêu nhau – Mỹ Châu, Minh Vương -

Cải lương xưa Kiếp nào có yêu nhau – Mỹ Châu, Minh Vương