Lời bài hát: Cải lương xưa Người tình của mẹ (hình bóng cũ) – Vũ Linh, Ngọc Huyền

Cải lương xưa Người tình của mẹ (hình bóng cũ) – Vũ Linh, Ngọc Huyền -

Cải lương xưa Người tình của mẹ (hình bóng cũ) Vũ Linh, Ngọc Huyền – cải lương xã hội trước 1975… đăng tải bởi Nhạc cải lương Việt Nam…
Cải lương xưa Người tình của mẹ (hình bóng cũ) – Vũ Linh, Ngọc Huyền