Lời bài hát: Cải lương xưa Nhạn Về Xóm Liễu – Minh Vương, Lệ Thủy

Cải lương xưa Nhạn Về Xóm Liễu – Minh Vương, Lệ Thủy -

Cải Lương Xưa | Nhạn Về Xóm Liễu – Minh Vương Lệ Thủy | cải lương hồ quảng,tuồng cổ trước 1975.

Cải lương xưa Nhạn Về Xóm Liễu – Minh Vương, Lệ Thủy