Lời bài hát: Cải lương xưa Tâm Sự Ngọc Hân – Mỹ Châu, Tuấn Thanh, Diệp Lang

Cải lương xưa Tâm Sự Ngọc Hân – Mỹ Châu, Tuấn Thanh, Diệp Lang -

Cải lương xưa Tâm Sự Ngọc Hân – Mỹ Châu, Tuấn Thanh, Diệp Lang