Lời bài hát: Cải lương xưa Tây Thi – Minh Phụng, Lệ Thủy – Cải lương Hồ Quảng cổ

Cải lương xưa Tây Thi – Minh Phụng, Lệ Thủy – Cải lương Hồ Quảng cổ -

Cải lương xưa Tây Thi – Minh Phụng, Lệ Thủy – Cải lương Hồ Quảng cổ