Lời bài hát: Cải lương xưa Tiếng Đàn Bạch Ngọc – Kim Tiểu Long, Quế Trân

Cải lương xưa Tiếng Đàn Bạch Ngọc – Kim Tiểu Long, Quế Trân -

Vở Cải lương xưa Tiếng Đàn Bạch Ngọc với sự tham gia của các nghệ sĩ Kim Tiểu Long, Quế Trân…

Cải lương xưa Tiếng Đàn Bạch Ngọc – Kim Tiểu Long, Quế Trân