Lời bài hát: Cải lương xưa Tiếng trống Mê Linh – Thanh Nga, Hà Mỹ Xuân

Cải lương xưa Tiếng trống Mê Linh – Thanh Nga, Hà Mỹ Xuân -

Cải lương xưa Tiếng trống Mê Linh – Thanh Nga, Hà Mỹ Xuân