Lời bài hát: Cải lương xưa Tiêu Anh Phụng – NSƯT Mỹ Châu, Minh Phụng, Hoàng Tuấn, Kiều Oanh

Cải lương xưa Tiêu Anh Phụng – NSƯT Mỹ Châu, Minh Phụng, Hoàng Tuấn, Kiều Oanh - , , ,

Cải lương xưa Tiêu Anh Phụng – NSƯT Mỹ Châu, Minh Phụng, Hoàng Tuấn, Kiều Oanh