Lời bài hát: Cải lương xưa Tình Anh Bán Chiếu – Vũ Linh, Thanh Ngân

Cải lương xưa Tình Anh Bán Chiếu – Vũ Linh, Thanh Ngân -

Cải lương xưa Tình Anh Bán Chiếu – Vũ Linh, Thanh Ngân