Lời bài hát: Cải lương xưa Tình Đời – Mỹ Châu,Trọng Hữu,Trọng Phúc

Cải lương xưa Tình Đời – Mỹ Châu,Trọng Hữu,Trọng Phúc -

Cải lương xưa Tình Đời – Mỹ Châu,Trọng Hữu,Trọng Phúc