Lời bài hát: Cải lương xưa Áo cưới trước cổng chùa – Diệp Lang, Thanh Tòng

Cải lương xưa Áo cưới trước cổng chùa – Diệp Lang, Thanh Tòng -

Cải lương xưa Áo cưới trước cổng chùa – Diệp Lang, Thanh Tòng