Lời bài hát: Cải lương xưa video Nạn con rơi – Minh Vương Phượng Liên Linh Tâm

Cải lương xưa video Nạn con rơi – Minh Vương Phượng Liên Linh Tâm -

Cải lương xưa video Nạn con rơi kịch bản cải lương Trần Hà với sự tham gia của các nghệ sĩ Minh Vương Phượng Liên Linh Tâm, Văn Chung…

Cải lương xưa video Nạn con rơi – Minh Vương Phượng Liên Linh Tâm