Lời bài hát: Cải lương xưa Vương Thúy Kiều – Vũ Linh, Kim Tử Long

Cải lương xưa Vương Thúy Kiều – Vũ Linh, Kim Tử Long -

Nghệ Sĩ: Vũ Linh, Thùy Dung, Kim Tử Long, Thanh Thanh Tâm, Công Minh, Thoại Mỹ, Lý Minh, Bạch Lan, Hữu Cảnh, Bửu Truyện, Thanh Thế, Xuân yến, Bạch Mai, Đức Lợi, Thành Chương

Cải lương xưa Vương Thúy Kiều – Vũ Linh, Kim Tử Long