Lời bài hát: Cải lương Xuân về trên quê mới – Tấn Giao, Phượng Hằng

Cải lương Xuân về trên quê mới – Tấn Giao, Phượng Hằng -

Cải lương Xuân về trên quê mới – Tấn Giao, Phượng Hằng