Lời bài hát: Con gái chị Hằng Cải lương trước 1975 – Thanh Nga, Út Bạch Lan, Hữu Phước, Thành Được

Con gái chị Hằng Cải lương trước 1975 – Thanh Nga, Út Bạch Lan, Hữu Phước, Thành Được -

Con gái chị Hằng Cải lương trước 1975 – Thanh Nga, Út Bạch Lan, Hữu Phước, Thành Được