Lời bài hát: Đào Liễu – NSƯT Minh Phương | Hát Chèo Cổ Ngọt Ngào Say Đắm Hồn Người

Đào Liễu – NSƯT Minh Phương | Hát Chèo Cổ Ngọt Ngào Say Đắm Hồn Người -

Đào Liễu – NSƯT Minh Phương | Hát Chèo Cổ Ngọt Ngào Say Đắm Hồn Người